Tvorivé divadielko

podporuje deti a dospelých pri výchove v oblasti životného prostredia a poskytuje priestor na kreativitu, precvičenie a rozvoj motorických, verbálnych, poznávacích zručností.

Kto ho realizuje?

Členovia  OZ Trikvetra aj s pomocou priaznivcov OZ Trikvetra - v školách, materských školách, v detských domovoch, v detských kluboch, v detských centrách - po vzájomnej dohode s kompetentnými pracovníkmi

Bábkové predstavenie 

deti zoznamujú so životom zvierat v lese. Cez príbehy sú im predstavené zvieratá a rastliny a ich dôležitosť pre náš život.

Interaktívne rozprávanie

beseda medzi deťmi a postavičkami z bábkového divadla. Zvieratká sa s nimi rozprávajú odpovedajú na otázky detí a pýtajú sa na ich názor.   

Tvorivé dielne

deti si vytvárajú vlastné postavičky, s ktorými si potom divadielko môžu zahrať doma v kruhu rodiny. 

Náš program sa skladá z viacerých častí, ktoré ponúkame ako balíček, alebo i jednotlivo, podľa vášho záujmu.

Celý balíček obsahuje: bábkové predstavenie, interaktívny rozhovor a tvorivé dielne. Dĺžka trvania je dve vyučovacie hodiny (90min.).

Bábkové predstavenie s interaktívnym rozhovorom ponúkame v dĺžke trvania jednej vyučovacej hodiny (45 min.).

Tvorivé dielne ponúkame v dĺžke trvania jednej vyučovacej hodiny (45 min.).

Dá sa to upraviť podľa potrieb vášho zariadenia. Všetko je o dohode. :-)

Tvorivé divadielko je úžasným spestrením

dopoludňajších i popoludňajších aktivít v materských školách, v detských kluboch, v detských centrách

alebo

vrámci hodín Výtvarnej výchovy či Prvouky pre prvé ročníky základných škôl.

Tvorivé divadielko "Brumko a včielky"

 Plickova 16 - Sme radi, že sme ku vám mohli prísť! :-)

Postavičky šikovných študentov zo ZŠ Riazanská 75

Na ZŠ Holíčska 50 sme vyčarili úsmev cca 80-tim deťom.  

V ZŠ Športová 470, Most pri Bratislave sme spolu s prvákmi oslávili Deň detí.

Radi prídeme aj k VÁM. :-)

Kam idú peniažky získané našimi aktivitami? 

Postupne vytvárame leporelá "handmade" zo série minirozprávok, ktoré deťom prinášajú poznanie, čo všetko poskytuje príroda, a to spôsobom, ktorý zaujme aj tých najmenších.

Prepájajú umenie, literatúru a kreativitu, zameriavajú sa na deti v predškolskom a mladšom školskom veku.

Získané financie z našich aktivít nám umožňujú zabezpečiť, že aspoň malá hŕstka deti tieto knižky dostane zadarmo.

Neustále pracujeme nato, aby tú možnosť mali všetky.

Máte záujem, aby Tvorivé divadielko prišlo i k vám?

   Napíšte či zavolajte skôr, ako bude náš kalendár na školsky rok 2019/2020 plný!!!

Občianske združenie Trikvetra

tvorive.divadielko.trikvetra@gmail.com

Zavolajte

+421 948 895 979